Lodzia Makówkówna – Rozdział IX (cz. 6)

Początek drugiego semestru w szkole okazał się ciężki, jako że ilość lekcji, powiększona o zajęcia dodatkowe, niemal się podwoiła. Mimo że nadprogramowe godziny nazywano fakultetami, większość z nich była obowiązkowa, gdyż w zamian klasa miała być zwolniona z analogicznej liczby lekcji tuż przed oraz po maturze. Keep Reading